MVM Kanpur maharishi mahesh yogi Maharishi Vidya Mandir Logo

Scope & Reach

7.0

ACRES LAND

364

STUDENTS

32

TOTAL STAFF

1991

ESTABLISHED IN YEAR

Contact Us

Maharishi Vidya Mandir
Maharishi Vidya Mandir
Binga Wana, Hamirpur Road Naubasta
Kanpur (208021) - Uttar Pradesh
: 0512 - 2155218
  : 9415784285
: mvmkanpur@mssmail.org